THIẾT LẬP THỜI KHÓA BIỂU TRUNG TÂM SIMCO SÔNG ĐÀ

Giới Thiệu Chức Năng phần mềm Gzip dành cho SIMCO SÔNG ĐÀ

QUẢN LÝ THỜI GIAN HỌC VỚI Gzip

  • Đăng ký lịch dạy cho giáo viên
  • Tự động thiết lập thời gian biểu cho lớp học, Phòng Học
  • In Danh sách lịch dạy cho giảng viên, trợ giảng.
  • Phụ huynh & học sinh có thể xem thời gian học trên Sổ liên lạc Online
  • Tự động kiểm tra ngày nghỉ lễ
  • Tìm hiểu thêm về Gzip

Hotline:

Để tìm hiểu về Gzip hay hỗ trợ kỹ thuật hãy gọi cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ hỗ trợ quý khách tốt nhất.

ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ phần mềm quản lý CHO trung tâm  CỦA BẠN

Thank You!

Trung tâm anh ngữ SIMCO SÔNG ĐÀ , Trung tâm ngoại ngữ SIMCO SÔNG ĐÀ ,Trung tâm đào tạo SIMCO SÔNG ĐÀ Sổ liên lạc online SIMCO SÔNG ĐÀ , Ứng dụng đón con SIMCO SÔNG ĐÀ